RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest:

GENIUS ACADEMY SP. ZO.O.
Ul. Pistacjowa 5b, 05 - 850 Strzykuły
Miejsce wykonywania działalności:
Ul. Południowa 5
05 – 082 Zielonki – Parcela

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.

Macie Państwo prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:

GENIUS ACADEMY SP. ZO.O.
Ul. Pistacjowa 5b, 05 - 850 Strzykuły
Miejsce wykonywania działalności:
Ul. Południowa 5
05 – 082 Zielonki – Parcela

Pana/i dane są przetwarzane w celu: udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych w ramach przesłanego dokumentu CV do Administratora Danych.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.